Resistències

De-construir i des-aprendre aquestes categories colonials imposades constitueixen un fet complex, que es dibuixa central en el projecte.

Enfrontar la mirada que defineix les múltiples maneres de ser en una sola, qüestionar-la, voltejar-la, emergeix amb força com una forma de resistència, ja sigui individual o col·lectiva, que permet construir altres maneres d’acte-representar i representar les migracions. Es planteja resistir la simplificació, que homogeneïtza, per a reivindicar una mirada crítica que reconegui que les identitats són múltiples i estan en constant procés de construcció

Enfront de la consideració hegemònica que el coneixement expert és l’únic considerat vàlid per a comprendre, explicar i crear reflexivitat sobre la realitat migratòria; es presenten les múltiples històries i significats que les migracions tenen per a les persones que vivim aquesta realitat.

És des de la trobada i l’intercanvi de sabers des d’on pot no sols reconèixer-se la pluralitat epistèmica de les migracions, sinó també dibuixar alternatives en les formes de representació, significar la realitat i exercir la ciutadania. Plantegem, per tant, construir relats col·lectius de resistència que es concretin i siguin presents en propostes d’acció que afavoreixin la conscienciació crítica des d’una perspectiva anti-racista, decolonial i intercultural.