Què és Sabers migrants?

Sabers migrants constitueix un espai de trobada(s) itinerant(s) que, en diferents llocs, proposa teixir processos de pensament, escolta, diàleg i creació per a abordar de manera crítica el relat hegemònic de les migracions.

Ens va semblar important, llavors, contribuir des dels múltiples espais i posicions que ocupem, a la identificació d’aquestes relacions de poder que transiten silencioses per a fonamentar un ordre social que crea privilegis i oprimeix.

Enfront de la discriminació i el racisme es va plantejar la importància d’elaborar contra-narratives discursives i pràctiques que contemplessin la diversitat, des d’una perspectiva crítica, i reivindiquessin el necessari reconeixement del dret de tota persona a tenir drets.

Pensem la construcció d’aquest procés des d’una circularitat que desdibuixa les trajectòries unilineals de camí únic i transcendeix les formes duals de coneixement. Pretén, per contra, traçar múltiples itineraris que en el transitar reconeguin la varietat d’idees, la connexió entre elles i la seva reconstrucció a través de l’espaitemps i en funció de múltiples contextos.

Sabers migrants fa precisament referència a això, a les múltiples mirades que es troben, a l’existència de polifonies que dialoguen i trontollen l’enfocament centrat etnocèntricamente en el nord epistèmic.