2022. 05 / Migració de sabers i Treball social: construint una mirada col·lectiva

En les jornades del 17-18 de maig hem abordat com la mobilitat, que constitueix un fet històric i consubstancial a l’ésser humà, es presenta en el context actual de manera problematitzada. Aquesta representació es vincula amb aquelles migracions que es produeixen des del sud al nord global. Es concreta al seu torn en normatives, que legitimen l’enfortiment de les fronteres en l’espai Schengen i limiten el lliure desplaçament de totes les persones. S’institucionalitza en pràctiques i accions quotidianes, que naturalitzen l’exercici de la discriminació i el racisme, que travessa les vides.

Les jornades han estat un espai d’escolta i diàleg, que ha permès connectar experiències i sabers per a abordar de manera crítica el relat hegemònic de les migracions en el Grau de Treball social.

Com podem pensar aquesta realitat d’una altra manera? Com reconèixer la riquesa de la diversitat? Com situar en el centre la reivindicació del dret de tota persona a tenir drets?

 

Hem pogut compartir reflexions, inquietuds i emocions. Hem plantejat interrogants sobre una realitat que compartim, hàgim viscut o no l’experiència de migrar, per a començar a filar narratives i pràctiques de resistència que es teixeixen des del compartir i la quotidianitat.

Plantegem un espai que qüestioni la indiferència i interpel·li el nostre compromís amb la societat. Una qüestió que creiem important per a la formació i la pràctica del Treball social.

Una activitat que també ha comptat amb la implicació de la Xixa teatre i Sindihogar.