Fanzine 0# Fanzine 0# Metodologies creatives i interculturals per a pensar de manera crítica les migracions

El relat que presentem ha estat gestat de manera participativa i dialògica, en diferents llocs i amb diferents persones. S’ha construït a partir de debats i intercanvis de punts de vista i perspectives diverses, que no sempre han estat coincidents.

 

En aquest context, la desproblematització i la desintelectualització de les migracions han estat eixos fonamentals. El reduccionisme que s’imposa a les persones migrants i racialitzades ha emergit, així, com a font de malestar. El malestar de ser construïdes com a problema i de ser ‘només’ pensades i no sentides, no apreciades, no reconegudes com a éssers humans sintientes, sensibles, senti-mentals. El que connecta amb la importància que té la detecció individual i col·lectiva de les violències subtils i menys perceptibles.

Ens va semblar important, llavors, contribuir des dels múltiples llocs i posicions que ocupem, a la identificació d’aquestes relacions de poder que transiten silencioses per a fonamentar un ordre social que crea privilegis i oprimeix. Enfront d’aquest discurs i pràctica hegemònica es va plantejar la importància d’elaborar contra-narratives que contemplessin la diversitat, des d’una perspectiva crítica, i reivindiquessin el necessari reconeixement del dret de tota persona a tenir drets.

Aquest espai ha permès la trobada d’experiències i sabers que s’han connectat per a compartir inquietuds, preocupacions o formular interrogants d’un recorregut que s’ha dibuixat en el mateix caminar.

Pensem la construcció del procés i l’elaboració d’aquesta guia des d’una circularitat que desdibuixa les trajectòries unilineals de camí únic i transcendeix les formes duals de coneixement. Pretén, per contra, traçar múltiples itineraris que en el transitar reconeguin la varietat d’idees, la connexió entre elles i la seva reconstrucció a través de l’espai-temps i en funció de múltiples contextos. Sabers migrants fa precisament referència a això, a l’existència de polifonies que es troben, del viatge com a forma de coneixement que reconeix les múltiples mirades que trenquen, des d’una perspectiva crítica i auto-crítica, amb els enfocaments centrats etnocèntricament en el nord epistèmic.