Murs i històries

Diàleg creatiu entre artistes per a desenvolupar una proposta col·lectiva que repensa i transcendeix el mur com a davantera, en un context que legitima el seu reforç encara més incipient i perpetua les restriccions a la lliure mobilitat de les persones del sud al nord global del Mediterrani.